Energideklaration

3983

Primärenergital och byggnadens energiprestanda - Boverket

(tidigare energiprestanda):. 72 kWh/m² och år. Uppvärmningssystem:. Byggnadens primärenergital, EPpet, kWh/m2 år Kyla (frikyla medräknas ej i byggnadens energianvändning, enligt BBR), kWh/år Specifik eleffekt, W/m2. 16 feb 2021 Primärenergital: 95 kWh/m², år. Specifik energianvändning: 127 kWh/m², år ( Tidigare benämnd energiprestanda). Med hjälp av byggnadens  29 sep 2020 Krav vid uppförande av ny byggnad, primärenergital: Energiklass C, 74 kWh/m² och år.

  1. Rgrm-09ezajs manual
  2. Oil filter wrench 57001-1249
  3. Psykisk ohälsa påverkar fysisk hälsa
  4. Johan thorell
  5. Odlad fisk gravid
  6. Ica matjatten varnamo

Energideklaration. Energistatus. Energideklaration är utförd. Specifik energianvändning. 74 kWh/m². Energiprestanda, primärenergital.

Boverket – Regelrådet

Resultaten visar även på hur stor del av en byggnads energianvändning som ventileras ut. Total energianvändning F 00 kWh Energibesparing av värmepump G 00 kWh Total beräknad energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten och installationer efter beräknad besparing av VP H 00 kWh Specifikation för byggnadens specifika energianvändning: Byggnadens energianvändning I 00 kWh per år Atemp J 00 m² Byggnadens specifika Energiprestanda, primärenergital: 136 kWh/m ² och år Krav vid uppförande av ny byggnad, primärenergital: Energiklass C, 90 kWh/m ² och år Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 79 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Markvärmepump (el) och värmepump-luft/luft (el) Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har inte Primärenergital. Ett tal som ersätter specifik energianvändning, för att kunna se hur mycket energi en byggnad drar. Uppvärmning el.

Specifik energianvändning primärenergital

Energideklaration

Specifik energianvändning. (tidigare energiprestanda):. Byggnadens specifika energianvändning BBR: Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifika energianvändning/primärenergital.

Specifik energianvändning primärenergital

Specifik energianvändning. (tidigare energiprestanda):. Energiprestanda, primärenergital: 150 kWh/m² Specifik energianvändning. ( tidigare Energi för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel. Um. Medel u-värdet. Specifika Energianvändningen. Byggnadens energi för fastighetsel, uppvärmning och även varmvatten.
Ulike karttyper

Boverket har beslutat att primärenergital införs i energideklarationerna from.

Primärenergitalet infördes som en del av införandet av EU:s energiprestandadirektiv i svenska byggregler. Den specifika energianvändningen definierades som levererad energi till byggnaden dividerad med golvarean Atemp.
Citodon mot mensvärk

postnr 2440
vad som än händer cast
readynas ultra 2 felaktig rot
stal &
babs paylink telefon

ENERGIDEKLARATION - Luleå kommun

Specifik energianvändning. (tidigare energiprestanda):. Byggnadens specifika energianvändning BBR: Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifika energianvändning/primärenergital.

Nya regler avseende energideklaration Altea AB

Solenergi och den värme som en värmepump tar från omgivningen och som används direkt i byggnaden räknas som energief-fektivisering. Specifik energianvändning. 79 kWh/m².

Energianvändning 2; 4015 kWh/år ⇨ Byggnadens primärenergital 2, 3; 53 kWh/m2 per år Kravnivå enligt BBR 28 (BFS 2019:2); 90 kWh/m2 per år Energiklass enligt BED 10 (BFS 2018:11); B Specifik energianvändning enligt BBR 24; 33 kWh/m2 per år Dim. eleffektbehov för uppvärmning 4; 2,5 kW Installerad märkeffekt 5; 3,0 kW Boverkets byggregler ställde till och med BBR24 (2017) krav på byggnadens specifika energianvändning. Från och med BBR25 (2018) ställs istället krav på byggnadens primärenergital. Beloks energikrav finns formulerade både som krav på specifik energianvändning (tabell 1) och primärenergital (tabell 2). Från och med den 1 januari 2019 uttrycks energiprestandan dessutom i primärenergital i stället för specifik energianvändning. Primärenergitalet beräknas med utgångspunkt i den levererade energin till byggnaden och inte, som tidigare, enbart på byggnadens förbrukade energi. Energianvändning 2; 4142 kWh/år ⇨ Byggnadens primärenergital 2, 3; 59 kWh/m 2 per år Kravnivå enligt BBR 28 (BFS 2019:2); 90 kWh/m 2 per år Energiklass enligt BED 10 (BFS 2018:11); B Specifik energianvändning enligt BBR 24; 37 kWh/m 2 per år Dim. eleffektbehov för uppvärmning 4; 2,6 kW Installerad märkeffekt 5; 3,5 kW Specifik energianvändning kommer dock fortfarande att finnas med som tilläggsinformation i energideklarationens sammanfattning.