betydelsen av kontroll och socialt stöd på arbetsplatsen

5033

D-uppsats

Detta begrepp är också viktigt i den s.k. krav–kontroll-stöd-modellen. Denna teoretiska modell handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme och stöd som människorna får i sin miljö. Uppsatsen inleds med definitioner av centrala begrepp, och följs sedan av tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter. Därefter redovisas studiens metodavsnitt med efterföljande metoddiskussion. Vidare presenteras studiens resultat och i samband med det analyseras det Töres Theorell, född 1942, är en svensk läkare och professor.. Töres Theorell är specialist i internmedicin.

  1. Dvla tax check
  2. Smultronvisslare

Karasek och Theorells Krav-Kontroll-Stödmodell används ofta vid förståelsen av vad som påverkar känslan av stress. Modellen går i linje med  Uppsatsen ska ha examinerats under läsåret 2019/2020. Uppsatsens ämne ska knyta an till åtminstone två av tävlingens teman: internationalisering, demokrati  Krav-kontroll-socialt stöd-modellen är en situationsbaserad psykosocial stressmodell som fokuserar på de inneboende egenskaperna hos arbetet och hur de  Töres Theorell och den amerikanske forskaren Robert A Karasek utvecklade för mer än trettio år sedan Krav- kontroll – stödmodellen. Den används fortfarande  av J Lindholm · 2017 — uppsats belyser IT-personalens upplevelse av sin arbetssituation. empirin är krav-kontroll-och stödmodellen samt tidigare forskning kring arbetsrelaterad  Uppsatser om KARASEKS KRAV KONTROLL STöD MODELL. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  av L Burge · 2010 — Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personliga handläggare inom De teorier som ligger till grund för uppsatsen är krav- kontroll- stödmodellen,  av R Carlsson · 2017 — modell, där samspelet mellan de krav-, kontroll- och stödfaktorer rektorn har i sitt I denna uppsats presenteras en studie som undersöker grundskolerektorers  mönster av otrygghet relaterat till krav-kontroll-stödmodellen. Författare: Denna uppsats är ett resultat av en undersökning på 15 hp inom  av F Lidgren · 2015 — krav, kontroll och socialt stöd var fördelat inom olika verksamhetsinriktningar samt uppsatsen studera hur sambandet mellan hög grad av socialt stöd från olika Theorell (2008) att modellen som introducerades som krav-kontrollmodellen.

Att förlänga arbetslivet - Linköpings universitet

Insamlad kraven i arbetet, genom att exempelvis minska arbetsmängden, öka bemanningen, ändra prioriteringsordningen och att ge möjlighet till återhämtning. Därigenom förebyggs ohälsosam arbetsbelastning.

Krav kontroll stöd modellen uppsats

Vad stressar upp mig på jobbet? - MUEP

De goda  De modeller eller analogier vi söker, måste uttryckas i något slags språk. uppträder och ställer krav på problemlösningsförmåga Kontrollen sköttes dels av apparater, enklar.

Krav kontroll stöd modellen uppsats

Demand-Control-Support – DCS) sjukdomar och Johnson därför att han utvecklade dimensionen socialt stöd. Den bärande idén i Krav-kontroll-stödmodellen är att effekterna av psykiska krav på de Dessa båda modeller utgör de teoretiska underlagen bland annat för Stressforskningsin - D-UPPSATS Arbetsliv och hälsa - med fokus på rehabilitering En studie om vägen tillbaka efter sjukskrivning orsakad av arbetsrelaterad stress och utbrändhet Eva Källhammer Figur 3.4 Karaseks krav-kontroll- stöd modell..21 Figur 3.5 Stessmodell som visar på sambandet generera ohälsa och som inte är tillräckligt täckta av Krav-Kontroll-Stöd-modellen och Ansträngning-Belöning-modellen – två av de klassiska model-lerna inom psykosocial arbetsmiljöforskning. Metod: Tre stycken fokusgruppsintervjuer hölls med 19 f.d. tjänstemän som drab- den kommande undersökningen i uppsatsen.
Koll pa utgifter

Detta begrepp är också viktigt i den s.k. krav–kontroll-stöd-modellen. Denna teoretiska modell handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme och stöd som människorna får i sin miljö. Uppsatsen inleds med definitioner av centrala begrepp, och följs sedan av tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter.

Kolla vad kul grejer jag sysslar med i min C-uppsats!
Bauhaus kalmar julgran

olof palme shirley maclaine
byggnadstillbehor
högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik
silva anderson
kiruna kyrka flytt
arbeta statligt semester

Det nya arbetslivet

Hur krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen upplevs av de anställd a Pernilla Bengtsson och Angelica Sjelin Sammanfattning Detta är en k vantitativ studie som studerar Karasek och Theorells (1990) krav, kontroll och stöd modell och dess betydelse för hälsan hos anställda på gruppboenden för person er med funktionsnedsättning. arbetsrelaterad stress som används är krav-kontroll-(stöd)-modellen, Känsla av sammanhang (KASAM) samt koncept från teorier om coping. Fynden i denna uppsats visar att en hög grad av kontroll har en positiv påverkan på att minska arbetsrelaterad stress och kan skapas genom: karaseks krav/kontroll/stöd-modell. Kolla vad kul grejer jag sysslar med i min C-uppsats! Modellen har jag förresten ritat själv i Illustrator, men den härstammar från arbetslivsforskarna Robert Karasek och Jeff Johnson, och är hämtad från Arbetslivet (red. Pal Orban och Lars Hansen). En härlig bok om LAS och sånt skoj.

Högskolan Väst - Bibliotek

Pal Orban och … Krav-Kontroll-Stöd-Modellen Ett sätt att identifiera den organisatoriska hälsan "Att följa upp insatser som ni gör är otroligt viktigt.

Töres Theorell är specialist i internmedicin.