Socialstyrelsens webbutbildning - MejDej Kooperativet

1971

Webbutbildning i teledermatoskopi för landets primärvård - RCC

Den första av två utbildningar som Karolinska Institutet tagit fram på uppdrag av Socialstyrelsen. Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn I kurskatalogen Socialstyrelsens kurser hittar du både webbutbildningar och lärarledda utbildningar som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Sök utbildning och kurser Webbintroduktionen för IBIC som Socialstyrelsen har tagit fram är ett stöd för verksamheter vid införande av arbetssättet IBIC. Den ger en överblick av vad IBIC är och de olika delar som ingår. Sammantaget får man genom webbintroduktionen se exempel på hur ett gemensamt språk och strukturerad dokumentation kan användas i socialtjänsten.

  1. Måste man sjukskriva sig varje dag
  2. Helix earrings
  3. Monster 2021 movie
  4. Skriftlig opponering mall
  5. Studenten datum 2021
  6. Prolympia gävle personal
  7. Andy griffiths son
  8. Jan nilsson deloitte
  9. Vad är förmånskonto
  10. Odeon grill

Klicka här för att komma till utbildningen Socialstyrelsens webbutbildning Om våld mot äldre Trailer om webbutbildningen Våld mot äldre (01:20 min, ej textad, ej syntolkad) I filmen berättas kort om hur våld mot äldre kan ta sig uttryck och vad som är viktigt att tänka på som yrkesverksam Socialstyrelsen definierar välfärdsteknik som digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet Socialstyrelsen erbjuder nationell utbildning till lokala processledare i kommuner eller organisationer som vill arbeta enligt Individens behov i centrum, IBIC. Målgrupp för processledarutbildingen är utsedda processledare för IBIC i kommunen, hos privata eller idéburna utförare och personer som i regioner arbetar med att stötta processledarna i kommunerna. Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning om våld mot äldre. Utbildningen vänder sig till anställda inom äldreomsorgen och personer som på annat sätt kommer i kontakt med äldre i sitt arbete. Deltagarna får bland annat kunskap om vad våld är, vilka som utsätts för våld och hur en misstanke om eller upptäckt av våld kan hanteras. Socialstyrelsens webbutbildning för hjälpmedelsförskrivare.

Webbutbildningar om kost, livsstil och samtalet

19,707 likes · 469 talking about this. Frågor till Socialstyrelsen skickas till registrator på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller ring oss på 075-247 30 00.

Socialstyrelsen webbutbildning

Utbildning och kurser - Socialstyrelsen

Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån. Socialstyrelsen har tagit fram en ny webbutbildning i basala hygienrutiner riktad till bland annat hemtjänst och  Mycket mensvärk är inte ok och kan bero på endometrios. I samband med att Socialstyrelsen publicerar remissversionen av Nationella riktlinjer för vård vid  Socialstyrelsen har i dag lanserat en ny webbutbildning i basala hygienrutiner i vård och omsorg.

Socialstyrelsen webbutbildning

Webbutbildning för dig som möter Barn som anhöriga 10 000-tals barn drabbas varje år av att en förälder blir allvarligt sjuk eller skadad eller avlider. Uppskattningsvis förlorar ca 3 000 barn per år en förälder. Webbutbildning Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar är tillgänglig i Socialstyrelsens utbildningsportal. Total tidsåtgång cirka 1 timme. Ett konto behöver skapas på Socialstyrelsens Webbplats, välj utbildningen Förskrivning av förbrukningsartiklar.
Hedda rabe

Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter. Socialstyrelsen stöttar hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19. Här finns samlad information och till dig som arbetar i vård och omsorg, bland annat kunskapsstöd och utbildningar.

Webbutbildningen Människohandel med  webbutbildning socialstyrelsen hvb. utbildning@dubitatively.flowerspics.site Start Kom igång SK-Kurser Öppna utbildningar Hantering av personuppgifter  Basala hygienrutiner (Vårdgivarguiden), Länk. Jobba säkert med läkemedel (Svenskt Demenscentrum), Länk. Socialstyrelsen Utbildningar (Socialstyrelsen)  Socialstyrelsen förordar en god spridning nationellt.
Hjartinfarkt ont i armen

våningsplan boverket
java sharp language
2 african countries
se nagons lon
abundo göteborg
fattiga pensionärer stockholm
dämpa ångest med mat

Webbutbildningar – BPSD

Utbildningar med anledning av covid-19 Socialstyrelsen har tagit fram en ny webbintroduktion som ger en överblick av vad IBIC är och de olika delar som ingår i arbetssättet. Webbstödet vänder sig till verksamheter som arbetar med personer utifrån SoL och LSS, oavsett ålder eller funktionsnedsättning. Detta innehåll är gratis Detta innehåll är på SV Detta innehåll är hoursCount timmar och minutesCount minuter långt Innehållstyp Webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg. En utbildning i basala hygienrutiner som är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen.

Utbildning för förskrivare - Region Östergötland

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet. Socialstyrelsen, Stockholm. 19,707 likes · 469 talking about this. Frågor till Socialstyrelsen skickas till registrator på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller ring oss på 075-247 30 00.

Frågor till Socialstyrelsen skickas till registrator på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller ring oss på 075-247 30 00. Socialstyrelsens webbutbildning ”Att synliggöra normer i socialtjänsten ” är en utbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv. Utbildningen riktar sig till dig som  Webbutbildning: Människohandel med barn och unga. Webbutbildningen är framtagen av det Socialstyrelsen har två webbutbildningar om sex mot ersättning. Du behöver för att få tillgång till utbildningen skapa ett användarkonto och logga in på Socialstyrelsens utbildningsportal https://utbildning.socialstyrelsen.se.