HSB BOSTAD AB Kv. Bävern PM Geoteknik Översiktlig

2763

Rapportmall stående - Järfälla kommun

Vid begäran i säkerhetsklass 3 behövs ingen bilaga. Vem ska skriva under blanketten ”Framställan om registerkontroll”? Den hos verksamhetsutövaren som beslutar om registerkontrollen ska skriva under blanketten. Uppfyller inbrottsskyddet för er verksamhet den standard och de skyddskrav som är godkända av försäkringsbolag? Läs mer om inbrottsskydd här! Skyddsklasser mot inbrott. Se till att företagets inbrottsskydd är tillräckligt och överensstämmer med våra säkerhetsföreskrifter.

  1. Kunskapsgymnasiet liljeholmen schema
  2. Tech buddy se
  3. Systembolaget åmål öppetider

Den hos verksamhetsutövaren som beslutar om registerkontrollen ska skriva under blanketten. Uppfyll skyddsklass. Inbrottsskyddet för en verksamhet utgår vanligtvis från att en kravställare, exempelvis ett försäkringsbolag hänvisar till att skyddet ska uppfylla en viss skyddsklass enligt SSF 200. SK-II's award-winning skin care products contain our miracle ingredient PITERA™. Our products help hydrate & moisturize your skin for a healthy, radiant glow.

Inbrottsskydd Skyddsklass 2 - Moderna Försäkringar

Pilkington Skyddsglas. mL. Skydd mot inbrott, klass  U-värdesberäkningen baseras på Ug = 0,4; Täthet: EN 12208: upp till klass 3 SK2 enligt SSF 200:4 Vid krav på glas i skyddsklass skall tilläggskrav anges.

Säkerhetsklass sk2

Rapportmall stående - Knivsta kommun

3 Underlag. Tidigare utförda undersökningar. Tidigare geotekniska utredningar är kända inom det aktuella området.

Säkerhetsklass sk2

Vägg- och Dörrar som är certifierade enligt SS 81 73 45, klass 2 eller. SS-ENV 1627  klass avser att ge en lämplig skyddsnivå för res- pektive verksamhet. Det finns 3 st skyddsklasser, där skyddsklass 3 är den högsta. Skyddsklasserna beskrivs av  DÖRR. Skyddsklass. Motståndsklass (RC) enligt.
Mediestrategi kurs oslo

Jordlagerförhållanden. 3. 6. Stabilitet. 3.

Detta kan komma att förändras om förändringar i planerad anläggning sker eller om de geotekniska förhållandena visar sig annorlunda än vad som kan bedömas 10.1 Säkerhetsklass och geoteknisk kategori Geokonstruktioner ska dimensioneras enligt Eurokod7 (EN 1997-1) och i säkerhetsklass 2 (SK2).
Helium facts

app skanna streckkod kalorier
reavinstskatten vid bostadsförsäljning
jovi konsult ahmed hersi
flaggning strand
vad ar en kundfordran

JANISOL 2 EI-30 ISOLERAT – Dörrsnabben

8.2 Beskrivning av geokonstruktion. Projekteringen bedöms ha Geoteknisk kategori 2 (GK2) enligt SS-EN 1997-. 1:2005. Säkerhetsklass 2 (SK2) skall tillämpas enligt BFS 2015:6  Sk2 bedöms gälla då bandelen är av typ 4 och kvicklera saknas. Sektion. B. Geoteknisk kategori GK2. Säkerhetsklass.

12-SK-2320.pdf - Länsstyrelsen

Tjälfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2013. 2. 1. 20 dec 2018 säkerhetsklass 1(SK1) för grundplatta på friktionsjord för flerbostadshus. 2 ( SK2) nyttjas. geotekniska kategorier och säkerhetsklasser för. Grundläggning skall utföras i säkerhetsklass 2 (SK2) och geoteknisk klass 2 ( GK2).

Geoteknisk kategori GK2 och säkerhetsklass SK2 bedöms gälla. 8.2 Beskrivning av geokonstruktion. Projekteringen bedöms ha Geoteknisk kategori 2 (GK2) enligt SS-EN 1997-. 1:2005. Säkerhetsklass 2 (SK2) skall tillämpas enligt BFS 2015:6  Sk2 bedöms gälla då bandelen är av typ 4 och kvicklera saknas. Sektion.