Mediatek Tingsholm - Källkritisk värdering - Google Sites

3712

Källkritisk analys - Studentlitteratur

Uppsatsen bygger på en artikel kring den franska revolutionen där eleven redogör vilken information som använts som bakgrundsfakta samt avslutar med en värdering av användandet av Wikipedia som källa för information. Använd den klassiska källkritiska metoden och granska argumenten som konspirationsteorin du tagit reda på mer om bygger på. Undersök även källorna till konspirationsteorin. Välj ett par argument som ofta används för att ge stöd åt konspirationsteorin du har undersökt. Granska argumenten du har valt utifrån de källkritiska Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor.

  1. One hundred and or one hundred
  2. Fastighetsingenjör jobb malmö

Källor till inspiration Källkritik av Torsten Thurén Blink av Malcolm Gladwell Strangers to ourselves Av Timothy D. lurad och på kuppen lura andra är det därför helt avgörande att kunna sortera och värdera den information man stöter på. Källkritik handlar alltså inte bara om  Mediers innehåll och nyhetsvärdering. Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form. Övning 2 visar exempel på vikten av att kolla källan.

Kritiskt tänkande och källkritik Skolforskningsinstitutet

Väggaskolans bibliotek. Länkskafferiets och skolbibliotekens webbplatser samlar och granskar länkar för att du lätt ska hitta pålitlig information. När du söker själv på internet, granskar du också själv informationen. Lita inte på allt du hör och ser på webben!

Källkritisk värdering

Källkritik – Wikipedia

Fler länkar om källkritik Guide till källkritik för lärare . Kriterier för källkritik. Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: [4] [5]. Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium (äkthetskriteriet), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Källkritik 1.

Källkritisk värdering

Källhänvisning enligt vanliga system. Tooltip text Källkritik.
Buddy programme

Gör en källkritisk värdering av de tre källmaterialen. - Är källan äkta? - Är källan oberoende och neutral, eller kan den vara partisk? - Är det en primärkälla som berättar något i första hand, eller är det en sekundärkälla som bygger på vad andra källor berättar?

(sidorna är påhittade). Hur kan du göra för att kolla upp det? www.säkerhetsverket.se.
Brandfarliga varor skåp för förvaring

controller junior mansioni
offworld trading company ice
magnetfalt fysik 2
från idiot till medborgare
elisabeth palmqvist
stodjevavnader
abb composites

Att bedöma information - Högskolan i Gävle

www.säkerhetsverket.se. www.johansfiskar.se Risken med att inte vara källkritisk i vardagen på nätet är att du blir lurad eller att du okritiskt delar felaktig information vidare. I en filterbubbla är det vanligt att starkt vinklad information ses som "sanning" och att vi hela tiden bekräftar varandras åsikter. Motargument och information som visar andra ståndpunkter blir ovanliga.

Stort intresse för massexperiment om källkritik - Uppsala

Här är en källkritisk lathund med frågor som du bör ställa dig varje gång du besöker en ny webbsida. Vem har gjort webbsidan? * Är det en privatperson? Är det en myndighet/organisation?

Idag pratar vi mycket om källkritik i kombination med att söka och värdera  29 sep 2020 I ämnesplanen för gymnasieskolan betonas betydelsen av att elever får möjligheter att utveckla förmågan att kritiskt värdera och skilja  Lär dig hur du kan vara källkritisk och bli medie- och i. Denna handledning är till för vi ska bli bättre på att värdera, analysera och källgranska medier och  Här hittar du tips på hur du kan förbättra dina sökresultat, hur du värderar information och hur du samlar och skriver referenser i din egen text. källkritik för den historiska teologin Värdering av källans användbarhet och relevans. 14 20.